Governance: Balans tussen samenwerking & controle

Cloud governance voor Microsoft 365…waar samenwerking en controle elkaar kruisen. De juiste governance zorgt ervoor dat aan de Microsoft Teams beveiligings- en Microsoft 365-beheervereisten wordt voldaan.

Basisoplossingen zijn normaal. Governance met Avepoint is uitzonderlijk.

 • Zelfbediening
  Zelfbediening mogelijk maken

  Stelt gebruikers in staat om meer uit hun Microsoft 365 services te halen

  Bied gebruikers een duidelijke en relevante catalogus van Microsoft 365-services. Leid gebruikers naar precies wat ze nodig hebben met eenvoudige zakelijke vragen en zorg ervoor dat ze altijd de juiste tools voor de klus gebruiken.

  Cloud Gov SS Enablement

  Vereenvoudigde catalogus van Microsoft 365 services afgestemd op specifieke doelgroepen

  Bedrijfsgerichte vragenlijsten leiden gebruikers naar de juiste services

  Flexibele, gereguleerde services maken gebruikerscontrole mogelijk.

 • Controles
  Controles in balans

  Bevorder adoptie terwijl beveiliging en compliance in lijn is met Microsoft Office 365.

  Kies welke acties, opties en verzoeken beschikbaar moeten zijn voor wie—en het zal voor gebruikers gemakkelijk zijn om de regels te volgen! Met de juiste controles die al aanwezig zijn blijft het beleid gehandhaaft, worden risico’s beperkt, en zal de productiviteit toenemen.

  Cloud Gov Balanced Controls

  Maak gebruik van automatische goedkeuring voor verzoeken met een laag risico, of schakel meerdere fiatteurs in voor verzoeken met een hoger risico

  Voorwaardelijke goedkeuringen maken dynamische en passend toezicht mogelijk

  Contextueel governancebeleid wordt toegepast op basis van rollen en type verzoek

 • Automatisering
  Efficiëntie door middel van automatisering

  Herhaalbare en consistente service levering

  Zorg voor beleidshandhaving terwijl u uw operationele team verlost van handmatig en repetitief werk. Met meer dan 20 servicetypen die alles automatiseren, van Office 365-beveiliging, -naleving en -beheer tot Microsoft Teams-beheer, Sharepoint-beheer en Microsoft 365-retentiebeleid, nemen wij dagelijkse taken over, en laten we uw IT-team doorgaan om waarde te blijven halen uit uw Microsoft 365 investering.

  Cloud Gov Aut Efficiency

  Verhoog uw productiviteit door de meeste acties van Microsoft 365 te automatiseren

  Zorg voor naleving van het proces van aanvraag tot goedkeuring en tot productie

  Iedereen gaat erop vooruit met vereenvoudigde aanvragen voor gebruikers en een geautomatiseerde uitvoering voor ops teams

 • Governance
  Voortdurende governance

  Zorg voor naleving van het proces van aanvraag tot goedkeuring en tot productie

  Stel vereisten in voor werkruimten die doorlopend toezicht vereisen en beheer het beoordelingsproces voor inhoudseigenaren. Genereer automatisch een "verlengingstaak" om gebruikerstoegang, externe gebruikers, machtigingen en rollen opnieuw te certificeren. Zorg ervoor dat eigenaren en beheerders van gegevens altijd een nauwkeurige inventaris hebben van wat ze hebben, waarom het bestaat, van wie het is en wanneer de informatie voor het laatst is geverifieerd. Implementeer een Microsoft Teams IT-governanceframework.

  Cloud Gov Ongoing Gov

  Verzamel, verifieer en onderhoud nauwkeurig de eigendommen en classificatie van uw werkruimten

  Controle op de naleving van de vereiste eigendoms-, beveiligings- en classificatie beoordelingen

  Eenvoudig rapporteren over een actuele en volledige inventaris van alle Microsoft 365-werkruimten

 • Beheerde verwijdering
  Beheerde verwijdering

  Automatiseer het Microsoft 365 bewaarbeleid.

  Controleer groei en duplicatie van Microsoft 365 bestanden met geautomatiseerde catalogisering, archivering, en verwijdering van werkruimten. Pas levenscyclus beleid toe op uw Sites, Groups en Teams om ervoor te zorgen dat de belangrijke zaken worden bewaard en de rest op de juiste manier wordt verwijderd. Activeer deprovisioning voor ongebruikte of onnodige werkruimten op basis van inactiviteit van de gebruikers of een tijdsbestek.

  Cloud Gov Managed Disp

  Voorkom wildgroei en rommel met geautomatiseerde archivering of verwijdering

  Verleng de toegang tot nuttige werkruimten en creëer een gestructureerd end-of-life voor anderen

  Zorg voor op tijd of op inactiviteit gebaseerde end-of-live plannen voor alle werkruimten

Doe alles in Teams met MyHub

Een handige one-stop-shop voor het beheren van bestaande Microsoft 365 werkruimten en het creëren van nieuwe—alles via Microsoft Teams! MyHub biedt u een gecentraliseerde console met gemakkelijk te gebruiken services. Organiseer en begrijp eenvoudig de details van al uw werkruimten.

Ga ss group new

Ondersteuning van het nieuwste op het gebied van Microsoft Teams, Groepen en SharePoint-sites

Wij maken het gemakkelijk om bestaande Microsoft Teams, Groups en Sharepoint sites te importeren om serviceverzoeken en het beheer van bestand eigendom, beleid en levencyclus te automatiseren op basis van veranderende zakelijke behoeften.

Gratis eBook
De meerwaarde van het automatiseren van M365 & Teams Governance

De meest uitgebreide resource over Microsoft 365 governance

 • Logo epson
 • Logo santos white
 • Logo nec
 • Logo sanofi
 • Logo pfizer white
 • Logo libertymutual white
 • Logo fdic
 • Logo dhs
 • Logo army white
 • Logo lockheedmartin white

Wij like houden van onze klanten

Met deze mooie merken samenwerken maakt ons trots!

Cloud Governance Functies

Service Catalog

Lever een breed scala aan beheerde services aan gebruikers via een lijst met gemakkelijk te begrijpen opties.

Vragenlijst

Maak duurzame adoptie mogelijk en zorg ervoor dat het gebruik nauwkeurig wordt gecatalogiseerd door uw gebruikers te begeleiden.

Geautomatiseerde Beleid Handhaving

Verzekert dat gebruikersacties niet in strijd zijn met bestand- en beveiligingsregels door automatisch beleidswijziging in Microsoft 365 ongedaan te maken.

Voorwaardelijke Goedkeuringen

Maakt directe levering van service mogelijk of stelt organisaties in staat om multi-stage en multi-user goedkeuringen te implementeren voor service requests.

Processen voor Vernieuwing en Hercertificering

Verzekert dat alle relevante beheer attributen van werkruimten actueel blijven, inclusief context, leden, en eigenaren van de Microsoft 365 werkruimten.

Geautomatiseerde Archivering en Verwijdering

Stelt organisaties in staat om de verwijdering van werkruimten te automatiseren en vast te leggen en biedt processen om de levensduur van de bestanden te verlengen, als dat nodig is.

Gedelegeerd beheer

Verminder de belasting van IT en schaal het beheer van Microsoft 365 door te bepalen wie beheerderstoegang heeft tot verschillende sets werkruimten.

Activiteit Rapportage

Automatische inzicht in gebruik en verbruik van de Microsoft 365 bronnen in een eenvoudig dashboard.

Auditrapporten

Creëer een catalogus van wie wat wanneer heeft gedaan door automatisch auditrapporten voor Microsoft 365 acties te genereren en te beheren.

Beveiligingsrapporten

Vereenvoudig machtigingen en beheerdersbeheer door automatisch te laten zien wie toegang heeft tot wat.

Inventarisatie van Samenwerkingsbronnen

Houd de bestanden bij door metadata en contextuele informatie te tonen voor alle werkruimten in Microsoft 365.

Goedkeuring Proces Rapportage

Houd bij hoe goed uw teams op de hoogte blijven van serviceverzoeken en het geeft inzicht in hoe gebruikers Microsoft 365 gebruiken.

Levenscyclus Status Rapportage

Direct inzicht in de relevantie en leeftijd van de werkruimten, naast de mate waarin uw gebruikers de levensduur van hun content verlengen.

"Creëer en Volg" Beheer

Verbeter het bestaande Microsoft 365 beheer door uw beleid achteraf toe te passen.

Inzichten waarop actie ondernomen worden

Stel beheerders en bestand eigenaren in staan om rechtstreeks vanuit de rapporten te reageren op behoeften en acties te ondernemen.

Levenscyclus Beheer

Vermindert rommel door verval en inactiviteitsdagen nauwkeurig aan te geven voor het Microsoft 365 retentiebeleid.

Gebruikers beheer

Vereenvoudig het Microsoft 365 beheer in Microsoft 365 en Azure Active Directory.

Integratie met Service Now

Schakel beheerde acties rechtstreeks vanuit Service Now in voor een consistente gebruikerservaring.

Downloads en Middelen

HOE GOVERNANCE VOOR MICROSOFT 365 GROEPEN TE GARANDEREN:

Ontdek waarom organisaties hun Microsoft 365-groepen op de juiste manier moeten beheren om wildgroei te voorkomen, machtigingen te beheren en meer! Bekijk dit Webinar!

FREE EBOOK

De meerwaarde van het automatiseren van M365 & Teams Governance

De meest uitgebreide resource over Microsoft 365 governance

Compleet gratis voor de eerste 30 dagen.

Ontdek hoe u uw gebruikers kunt empoweren en een duurzaam governancekader kunt creëren.

Ga ss bottom new