Verbeter het resultaat dankzij inzichten, ongeacht uw rol

For Organizational Change
Adoptie- en transformatie-initiatieven optimaliseren

Voor leidinggevenden op het gebied van change management

Leg statistieken vast voor werknemers- en samenwerkingsnetwerken en voor de adoptie van technologie. Toon tijdens de implementatie de impact van de veranderingen aan, of het nu gaat om consolidatie van tenants of om training over nieuwe technologie.

Zorg voor een maximaal draagvlak door de betrokkenheid bij toepassingen bij te houden. Stel vast welke gebruikers de verandering waarschijnlijk zullen accepteren of zelfs wie zijn afgehaakt en onderneem stappen om hen opnieuw enthousiast te maken.

BEKIJK HOE HET WERKT: INZICHTEN IN DIGITALE TRANSFORMATIE VERBETER VAARDIGHEDEN VAN GEBRUIKERS VIA MICROSOFT 365-TRAINING
For Communications
Meet de impact van interne communicatie

Voor communicatie- en marketingteams

Wanneer gebruikers moeite hebben om e-mails, meldingen en waarschuwingen tijdig te lezen, kan het voor u lastig zijn om met uw interne communicatie door de 'ruis' heen te komen en het beoogde publiek te bereiken.

Breng in beeld hoe uw boodschap door uw organisatie beweegt: wie wordt er bereikt, hoe wordt er gereageerd en via welke kanalen tonen werknemers hun betrokkenheid. Op basis daarvan kunt u uw berichtgeving verfijnen, bestaande communicatiekanalen opnieuw gaan inzetten en strategieën implementeren waarmee u de betrokkenheid verhoogt en uw bereik vergroot.

BEKIJK EEN GEDETAILLEERD SCREENSHOT
People and Human Resources Leaders
Blijf op de hoogte van het sentiment onder het personeel en DEI-initiatieven

Voor people- en HR-managers

Nu uw personeel verspreid is over verschillende huizen, kantoren en regio's, is er een kloof ontstaan tussen werknemers en leidinggevenden. In de moderne werkomgeving kunnen managers niet meer terugvallen op gesprekken bij de koffiemachine om op de hoogte te blijven van het wel en wee van hun medewerkers. Hoe komt u te weten hoe uw werknemers zich voelen zonder hinderlijke enquêtes te sturen en zonder dat u maanden wacht tot het volgende gesprek in de beoordelingscyclus? Hoe vorderen uw inspanningen op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie?

Monitor in realtime het sentiment en de betrokkenheid van gebruikers en ontwerp betere programma's om uw belangrijkste activa – uw mensen – betrokken te houden.

Shared Services and Data Owners
Toon de waarde en de ROI aan

Voor eigenaren van gedeelde services en gegevenseigenaren

Nadat u maandenlang door de hoepels van budgettering en inkoop bent gesprongen, is het laatste wat u wilt dat uw nieuwe IT-aankoop op niets uitloopt. Het evalueren van het rendement van uw werkruimte of uw algehele IT-investering gaat echter verder dan alleen het berekenen van de cijfers.

Houd de gebruikersactiviteit bij aan de hand van bestaande KPI's. Bekijk of werknemers hun licentie optimaal gebruiken. Houd de score van uw digitale transformatie gedurende een bepaalde periode bij door de betrokkenheid bij en productiviteit met Microsoft-apps te evalueren.

BEKIJK HOE HET WERKT: DE TRANSFORMATIE-SCOREKAART
Insights Panel 6 Get Policies
De kracht van het Confidence-platform van AvePoint

Schaf Confidence aan om uw inzichten in de praktijk te brengen

tyGraph ondersteunt wereldwijd miljoenen gebruikers met analyses om op bewijs gebaseerde besluitvorming te stimuleren en prestaties te optimaliseren. Wanneer tyGraph wordt gekoppeld aan het krachtige Confidence-platform van AvePoint, beschikken organisaties nu niet alleen over de essentiële inzichten om best practices vast te stellen en betere beslissingen te nemen, maar ook over krachtige mogelijkheden om naar deze inzichten te handelen en om de samenwerking te beveiligen, en dat alles op een manier die schaalbaar en handhaafbaar is zodat de samenwerking ook in de toekomst veilig blijft. Het resultaat is een verbeterde informatiestroom en een duurzame acceptatie van technologie.

LEES MEER OVER AVEPOINT CONFIDENCE

GRATIS WEBINAR

How to Justify Your Microsoft 365 Investment