M365 intro

Beveiliging alleen is niet genoeg – ontwikkel uw beveiligingsmodel in M365

Een moderne beschermingsstrategie tegen bedreigingen die is gebaseerd op gebruikersverificatie en een gegevensniveau voor M365, is niet voldoende voor een 'never trust, always verify'-model. Als uw organisatie niet proactief maatregelen neemt om te waarborgen dat medewerkers, beheerders en gasten binnen M365 alleen toegang hebben tot de siteverzamelingen, Groepen en Teams die zij nodig hebben, zijn uw gegevens kwetsbaar binnen deze samenwerkingsruimtes. Maak gebruik van ons vertrouwensplatform via AvePoint Online Service om een veilige samenwerking te garanderen.

Verminder bedreigingen van binnenuit

Zorg ervoor dat iedereen binnen M365 uitsluitend toegang heeft tot de informatie die hij of zij nodig heeft.

Optimaliseer de naleving van beleidsregels

Automatiseer de handhaving van beleidsregels in werkruimten en inhoud en verminder tegelijkertijd de belasting van IT ten aanzien van het beleidstoezicht.

Prioriteer beveiligingsproblemen

Monitor gevoelige data, het risico van blootstelling en de locatie waar de gegevens worden gebruikt.

To say that AvePoint tools are valuable to us can’t be stressed enough.
Terrence Sheridan
SharePoint Database Administrator, U.S. Department of State
blob general
wave general
E Book Tablet inside

Right-Sizing Teams Management and Security

Gebruik Zero Trust-principes: automatiseer en handhaaf gegevensbescherming in Microsoft Teams

Als het gaat om inzicht in potentiële blootstelling van gegevens, hebben IT-beheerders de handen vol aan handmatige, tijdrovende processen die niet eens een volledig beeld geven. Nu het gebruik van Teams blijft toenemen, is het van groot belang dat IT-beheerders een diepgaand inzicht hebben in het gegevensecosysteem van hun organisatie. Ontdek hoe u risico's kunt identificeren en een beheersplan kunt ontwerpen op basis van de minimale bevoegdheden die nodig zijn om Microsoft Teams slimmer, veiliger en eenvoudiger te maken voor uw gebruikers.

LEES HET E-BOOK

Welke soorten gevoelige informatie vind je in Teams?

Waar worden onze gevoelige gegevens bewaard?

Welke interne en externe partijen hebben uitgebreide toegang tot deze gegevens?

Hebben zij deze gegevens ook daadwerkelijk geraadpleegd? Zo ja, wanneer?

Hoe zorgen we er met het Microsoft Teams-beveiligingsbeleid voor dat alleen strikt noodzakelijke bevoegdheden worden ingesteld?

AvePoint bekeken vanuit het oogpunt van Zero Trust

 • GEBRUIKERS: PRECIES DE JUISTE MACHTIGINGEN
  Beveiligen. Schalen. Monitoren.

  De juiste bevoegdheden voor beheerders

  Onze beheeroplossing Entrust stelt organisaties in staat M365 af te stemmen op hun IT-behoeften. Of u het beheer nu wilt inrichten per applicatie, afdeling of locatie, het komt erop neer dat iedereen met beheerdersmachtigingen toegang krijgt tot de gehele tenant. Met Entrust beperkt u niet alleen de beheerdersmachtigingen aan de hand van een architectuur voor op rollen gebaseerd toegangsbeheer (RBAC), zodat de huidige beheerders zich op hun eigen taken kunnen concentreren, maar hebt u ook de mogelijkheid om te bepalen wie dagelijkse taken kan uitvoeren. Daarmee zorgt u voor de hoognodige efficiëntie en schaalbaarheid.

  Beheer meerdere tenants in één venster voor volledige inzichtelijkheid in uw organisatie.

  Stel systeemintegrators in staat om de omvang van de inhoud en services te beheren waarvoor zij zijn gecontracteerd, zonder hen toegang te bieden tot de inhoud van een andere divisie.

  Genereer en exporteer snel auditrapporten van beheerders voor Exchange, Teams, SharePoint Online, OneDrive, Azure Active Directory en Groepen.

 • Werkplekken: veilig samenwerken
  Zoek. Automatiseer. Beveilig.

  Kunnen uw gevoelige gegevens worden bewaard in een gratis systeem waarin alles mag worden gedeeld?

  Met Cloud Governance van AvePoint biedt u gebruikers de mogelijkheid om in realtime Teams, Sites en Groepen aan te maken, die automatisch worden beschermd door de vereiste beleidsregels en procedures. Zo weet u zeker dat uw gevoelige gegevens veilig zijn. Vanaf het moment dat een Microsoft 365-werkruimte wordt ingericht, begint het levenscyclusbeheer. Organisaties kunnen hun beleid nauwkeurig afstemmen om ervoor te zorgen dat ingerichte bedrijfsmiddelen vanaf het begin de juiste classificatie, bewaartermijn, metagegevens en toegangscontroles bevatten. In de toekomst kunnen eigenaren van werkruimten ook automatisch het verzoek krijgen om machtigingen en metagegevens te controleren en deze zo nodig te herzien of te bevestigen.

  Control

  Houd toezicht op configuratie-instellingen, lidmaatschappen en verzoeken tot wijziging van eigenaarschap, met de mogelijkheid om ongeoorloofde wijzigingen te verwijderen, terug te draaien of te melden.

  Verbeter de gegevenskwaliteit en versnel processen met geautomatiseerde, gestructureerde end-of-life processen die waarschuwingen activeren bij mogelijk inactieve of irrelevante sites en inhoud.

  Vraag eigenaren van werkruimten expliciet te bevestigen dat de huur van een werkruimte wordt verlengd of dat een werkruimte wordt aangemerkt voor gecontroleerde verwijdering.

 • GEGEVENS: BESCHERMEN EN MONITOREN
  Dwing eenvoudig controles af voor delen, machtigingen, lidmaatschappen en configuraties.

  Automatiseer en monitor de handhaving van het beveiligingsbeleid

  Door de producten Policies and Insights van AvePoint te combineren, kan uw organisatie eenvoudig Microsoft 365-beveiligingsregels en best practices afdwingen terwijl u voortdurend uw grootste risico's monitort en hier met voorrang actie op onderneemt. Definieer de regels voor uw organisatie vanaf nul of kies uit meer dan 30 vooraf geïnstalleerde beleidsregels, waaronder extern delen, detectie van spookgebruikers en handhaving van Teams-instellingen. Meet vervolgens met behulp van ons direct bruikbare risicobeoordelingsrapport in welke mate uw gegevens zijn blootgesteld aan risico's. Dit rapport biedt een overzicht van wijzigingen in uw omgeving en identificeert en prioriteert risicovolle maatregelen die onmiddellijke actie vereisen.

  Automate and monitor security policy enforcement

  Profiteer van automatische detectie en melding van afwijkingen in de configuratie en beveiligingsproblemen en de mogelijkheid om deze terug te laten draaien. Wij halen onze informatie rechtstreeks uit Microsoft 365-gegevens, dus u hoeft zich geen zorgen te maken over throttling-problemen.

  Voorkom overmatig delen met externe gebruikers en ongeoorloofde wijzigingen in machtigingen of beveiligingsinstellingen.

  Verkrijg context van basisrapporten over machtigingen door het type gevoelige informatie van een item te vergelijken met eerdere auditlogboeken.

Downloads en resources

BLOG: HOW TO ALIGN M365 COLLABORATION WITH YOUR AGENCY’S ZERO TRUST ARCHITECTURE

De Amerikaanse overheid heeft een decreet uitgevaardigd dat alle federale entiteiten uiterlijk in boekjaar 2024 gebruik moeten maken van een zero trust-architectuur. Lees met welke zaken u rekening moet houden bij het uitwerken van dit nieuwe model. Lees de blog

GRATIS E-BOOK

De meerwaarde van het automatiseren van M365 & Teams Governance

De meest uitgebreide resource over Microsoft 365 governance

wave

Producten ter ondersteuning van uw Zero Trust-initiatieven

Cloud Governance

Implementeer een uitbreidbare Office 365-governancestrategie die gebruikers meer mogelijkheden biedt, gemakkelijk te onderhouden is en meegroeit met de overstap van uw organisatie naar de cloud.

Levenscyclusbeheer van werkruimten in M365

Insights

Insights helpt de gezondheid van Office 365 te monitoren, zodat u gemakkelijk kunt vaststellen wie toegang heeft tot gevoelige gegevens, of deze personen toegang hebben gekregen en of externe gebruikers een bedreiging vormen.

Centraal beheer van vertrouwelijkheidslabels

Policies

Met Policies kunt u eenvoudiger gemeenschappelijke regels voor toegang, instellingen en andere configuraties automatiseren. Stel beleidsregels in voor whitelists en blacklists, beleidsregels voor extern delen, en meer.

Automatisch beleidsregels afdwingen

Entrust

Stel voor beheerders de services, functies en scope in die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen en verklein zo de risico's.

'Least-privileged'-model voor beheerders

Cloud Records

Beheer Microsoft 365-inhoud en fysieke records samen. Maak en bewaak classificatieschema's en flexibele regels voor retentie en verwijdering.

Levenscyclusbeheer van inhoud

MyHub

Vereenvoudig de samenwerking voor uw gebruikers. Bied ze één centrale plek voor al hun Teams, Groepen, Sites en Community's, rechtstreeks vanuit Microsoft Teams.

Een gestroomlijnde Teams-ervaring