Robert Hedblom
Robert Hedblom

Business Continuity Professional, SumNerv

BIO

Ola Johansson
Ola Johansson

Microsoft Cloud Specialist, Modern Workplace, Microsoft Sweden

BIO

Teams Adoption i Raketfart – Optimalt, Korrekt och Fungerande

Användningen av Microsoft 365 och Teams ökar explosionsartat. Snabbt att rulla ut – enkelt att använda, men processer för hantering av olika team glöms ofta bort, med oreda och ibland ökade kostnader som följd.

Under webinaret kommer vi diskutera följande frågor:

  • Hur skapar vi ett bra tänk kring Governance?
  • Hur skapar vi rutiner och processer för konsumtionen av till exempel Teams?
  • Vilken namnstandard skall vi följa, skall alla Teams sparas, hur skall vi återskapa data som produceras av oss? Hur ska vi arbeta med våra återställningsrutiner för M365 och vad är inkluderat i vår licens från Microsoft?

Webinariet vänder sig till dig som ansvarar för, eller är intresserad av, hur er organisation optimerar användandet av Microsoft 365.